Liveshow tháng 9

02.09 PHƯƠNG LINH • LÊ HIẾU | ĐÊM CÔ ĐƠN

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

01.09 HÀ NHI • KHẢI ĐĂNG | VÌ EM CHƯA BAO GIỜ KHÓC

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ