Liveshow tháng 7

Lịch Diễn Tháng 07 – 2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

29.07 NOO PHƯỚC THỊNH | FAIRY VIBES Chapter: THE LOVE OF UNIVERSE

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 600,000đ

08.07 Lê Hiếu – Phương Linh | Ngày Mai Cơn Gió Lạ Sẽ Khác

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

22.07 Tình Khúc Nguyễn Nhất Huy – Cẩm Ly – Lam Trường – Đan Trường | Fairy Vibes Chapter: Người Về Cuối Phố

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

16.07 Văn Mai Hương – Grey D | Fairy Vibes Chapter: Mưa Tháng Sáu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

15.07 Tăng Phúc & Khách Mời | Hãy Nói Ta Còn Yêu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

02.07 Phan Mạnh Quỳnh – Orange | Chuyến Xe Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

01.07 Lam Trường – Tiêu Châu – Như Quỳnh – FT. Hoàng Nhã Band | Vì Sao Sáng

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ