Liveshow tháng 6

Lịch Diễn Tháng 06 – 2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

25.06 Vũ Cát Tường | Vô Vi

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

11.06 Trung Quân & Khách Mời | Đã Sai Từ Lúc Đầu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

03.06 Lê Hiếu – Đăng Khôi | Ngày Mai Sẽ Khác

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

02.06 Lương Bích Hữu – Hamlet Trương | Đắng Cay Em Vẫn Chờ

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ

18.06 Hà Nhi & Đạt G | Lâu Lâu Nhắc Lại

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

17.06 Jimii Nguyễn | Nhớ Về Em

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

04.06 Võ Hạ Trâm – Hồ Trung Dũng | Về Với Em

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ

09.06 Trịnh Thăng Bình | Lời Chưa Nói

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ

10.06 Bằng Kiều – Bạch Công Khanh | Cơn Mơ Băng Giá

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 550,000đ