Liveshow tháng 8

19.08 UYÊN LINH – MAI TIẾN DŨNG | FAIRY VIBES Chapter: CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

13.08 TRUNG QUÂN – KHỞI MY | NGƯỜI LẠ THOÁNG QUA

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

12.08 THÙY CHI – KHỞI MY | NGƯỜI YÊU CŨ

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

05.08 ƯNG HOÀNG PHÚC – NGUYỄN KIỀU OANH

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

04.08 Hoàng Dũng – Ft Màu Nước Band | Đoạn Kết Mới

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ