Liveshow tháng 3

TRUNG QUÂN | NGƯỜI ĐANG YÊU 30.03

Tổ 1, Thôn, Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU – PHẠM QUỲNH ANH | SAU NÀY CHÚNG TA CẦN GÌ CỐ CHẤP 23.03

Tổ 1, Thôn Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 400,000đ

JIMMII NGUYỄN – NGỌC PHẠM – JIMMII BAND 02.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

THUỲ CHI – HOÀNG HẢI | GIỮ EM ĐI – HOÀNG HÔN THÁNG TÁM 03.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LỆ QUYÊN & KM THU BA – NGUYỄN ANH DŨNG | NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN 10.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

BẰNG KIỀU – NHƯ Ý | LẠI GẦN HÔN ANH 16.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 500,000đ

PHƯƠNG LINH – BẠCH CÔNG KHANH | MỘT THOÁNG CƠN GIÓ LẠ 09.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Lịch Diễn Tháng 03/2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

31.03 Phan Mạnh Quỳnh | Đa Đoan

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

26.03 Vũ & Thùy Chi | Lạ Lùng

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ