Đặt Vé Live Show

PHAN MẠNH QUỲNH | SAU LỜI TỪ KHƯỚC 13.04

Tổ 1, Thôn Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 400,000đ

QUỐC THIÊN – MAI TIẾN DŨNG | BIRTHDAY SHOW 05.04

Tổ 1, Thôn, Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 450,000đ

TRUNG QUÂN | NGƯỜI ĐANG YÊU 30.03

Tổ 1, Thôn, Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU – PHẠM QUỲNH ANH | HẠNH PHÚC MỚI 23.03

Tổ 1, Thôn Trường Thọ, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 450,000đ

JIMMII NGUYỄN – NGỌC PHẠM – JIMMII BAND 02.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

THUỲ CHI – HOÀNG HẢI | GIỮ EM ĐI – HOÀNG HÔN THÁNG TÁM 03.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LỆ QUYÊN & KM THU BA – NGUYỄN ANH DŨNG | NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN 10.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

BẰNG KIỀU – THUỲ DUNG | LẠI GẦN HÔN ANH VIENS M’EMBRASSER 16.03

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 500,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG | NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 06.04

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 500,000đ

TRUNG QUÂN – MYRA TRẦN | 18.02

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 500,000đ