Liveshow tháng 5

26.05 Trung Quân Idol & khách mời | Ai chung tình được mãi

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

27.05 Phương Linh – Quốc Thiên | Cơn Mưa Tình Yêu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

02.05 Nguyên Hà – Bùi Công Nam | Nhắm Mắt Thấy Mùi Hè

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ

Lịch Diễn Tháng 5/6/7/8 – 2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

21.05 Lân Nhã & Khách Mời | Cả Một Trời Thương Nhớ

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

20.05 Phan Mạnh Quỳnh | Khi Phải Quên Đi

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

14.05 Tuấn Hưng & Khách Mời | Tìm Lại Bầu Trời

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

06.05 Vũ Cát Tường | Hư Vô

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 500,000đ

01.05 Văn Mai Hương | Cho Em Một Lần Yêu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

12.05 Bùi Lan Hương | Special Show

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ