Liveshow tháng 5

THÙY CHI – LÊ HIẾU | NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU 25.05

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

HÀ NHI CONCERT | SHE IN SHINE 11.05

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 600,000đ

HƯƠNG TRÀM – HOÀNG HẢI | CHO EM GẦN ANH THÊM CHÚT NỮA 18.05

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MYRA TRẦN – VƯƠNG ANH TÚ | ANH CHƯA THƯƠNG EM ĐẾN VẬY ĐÂU 17.05

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

TĂNG PHÚC – LƯU HƯƠNG GIANG | TRẢ NGƯỜI VỀ TỰ DO 04.05

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

26.05 Trung Quân Idol & khách mời | Ai chung tình được mãi

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

27.05 Phương Linh – Quốc Thiên | Cơn Mưa Tình Yêu

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

02.05 Nguyên Hà – Bùi Công Nam | Nhắm Mắt Thấy Mùi Hè

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ

Lịch Diễn Tháng 5/6/7/8 – 2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

21.05 Lân Nhã & Khách Mời | Cả Một Trời Thương Nhớ

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ