Liveshow tháng 11

LÊ HIẾU • QUỐC THIÊN FT. MR BOTT BAND | NGÀY MAI CHIA CÁCH 25.11

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

HÒA MINZY – PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN | KHÔNG THỂ CÙNG NHAU SUỐT KIẾP 18.11

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

BẢO ANH – TÁO – KAI ĐINH | TỪNG LÀ CỦA NHAU 11.11

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HÒA MINZY | BẬT TÌNH YÊU LÊN 18.11

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

THÙY CHI – VƯƠNG ANH TÚ | HƠN EM CHỖ NÀO 04.11

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

27.11 Trịnh Thăng Bình – Liz Kim Cương | Chuyện Chúng Ta

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

26.11 Quang Trung – Vũ Thảo My | Một Đêm Với Trung

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 300,000đ