Liveshow tháng 12

VĂN MAI HƯƠNG | ĐẠI MINH TINH 29.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHƯƠNG LINH – HÀ AN HUY | TUYẾT RƠI MÙA NOEL 23.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HÀ NHI – MAI TIẾN DŨNG | AI LAU ĐÔI MI HOEN 17.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG | VÔ CỰC 30.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 500,000đ

QUỐC THIÊN & KHÁCH MỜI: PHƯỢNG VŨ FT. MR K BAND | HƠN 1000 NĂM SAU 24.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 400,000đ

TUẤN HƯNG – TRẦN MẠNH CƯỜNG | GẤP ĐÔI YÊU THƯƠNG 15.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

THUỲ CHI – KHỞI MY | VÌ SAO NGƯỜI ẤY HƠN EM 09.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 450,000đ

THÁI ĐINH – THỊNH SUY | CHUYỆN RẰNG PHỐ KHÔNG EM 08.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 350,000đ

NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN & KHÁCH MỜI: MINH SU – NHẬT PHÁT | MÀU NƯỚC MẮT 02.12

Đầu Đèo Prenn, Đường 3/4, Đồi Cà Ri Dê, phường 3, Thành phố Đà Lạt

Giá: 350,000đ

COUNTDOWN TO NEW YEAR 2023

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ