Liveshow tháng 10

TĂNG PHÚC | CHẲNG HỀ ĐỔI THAY 21.10

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ

MYRA TRẦN • QUỐC THIÊN | TÌNH YÊU ĐẾN SAU 14.10

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ

KHỞI MY • THANH DUY | TỪ NGÀY ANH XA … NGƯỜI LẠ THÂN QUEN 07.10

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 350,000đ